Honda 36 V - 9,0 Ah accu
  • Spanning: 36 V
  • Capaciteit: 9,0 Ah
  • Gewicht: 2,3 kg
€489,00
Honda 36 V - 6,0 Ah accu
  • Spanning: 36 V
  • Capaciteit: 6,0 Ah
  • Gewicht: 1,5 kg
€299,00
Honda accu snellader
Honda 36 V - 4,0 Ah accu
  • Spanning: 36 V
  • Capaciteit: 4,0 Ah
  • Gewicht: 1,5 kg
€229,00