4% korting
Greenworks G60B4 60 V accu
 • Spanning: 60 V
 • Capaciteit: 4,0 Ah
 • Gewicht: 1,9 kg
€199,99
€191,99
4% korting
Greenworks G40B4 40 V accu
 • Spanning: 40 V
 • Capaciteit: 4,0 Ah
 • Gewicht: 1,3 kg
€164,99
€158,39
4% korting
Greenworks G40B2 40 V accu
 • Spanning: 40 V
 • Capaciteit: 2,0 Ah
 • Gewicht: 0,84 kg
€109,99
€105,59
4% korting
Greenworks G60B2 60 V accu
 • Spanning: 60 V
 • Capaciteit: 2,0 Ah
 • Gewicht: 1,2 kg
€129,99
€124,79
4% korting
Greenworks G40B5 40 V accu
 • Spanning: 40 V
 • Capaciteit: 5,0 Ah
 • Gewicht: 1,39 kg
€189,99
€182,39
11% korting
Greenworks G24B4 24 V accu
 • Spanning: 24 V
 • Capaciteit: 4,0 Ah
 • Gewicht: 0,79 kg
€109,99
€97,92
11% korting
Greenworks G24B2 24 V accu
 • Spanning: 24 V
 • Capaciteit: 2,0 Ah
 • Gewicht: 0,45 kg
€65,99
€58,92